Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi w Wielkim Poście

0
1230

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy z możliwością spowiedzi

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało miedzy nami” – zapraszamy do jak najgłębszego przeżycia tej tajemnicy, do kontemplacji Boga w cudzie adoracji. Będziemy sprawować ją w ciszy w naszej kaplicy w każdy wielkopostny wtorek, czyli od 23 lutego do 23 marca od 19:30 do 21:00 – czas modlitwy niech każdy wybierze indywidualnie. Na zakończenie błogosławieństwo i Apel Jasnogórski. Równolegle będzie też możliwość spowiedzi. Jako pomoc modlitewną przygotujemy teksty do medytacji Słowa Bożego w oparciu o Ewangelię następującej niedzieli Wielkiego Postu.

Przychodźcie, kiedy możecie!

Intencja do modlitwy i nazwisko spowiednika:

1. Za papieża Franciszka, biskupów Piotra, Mirosława i Romana – 23 lutego

Spowiednik: ks. Bartosz Leszkiewicz

2. O powołania do kapłaństwa z naszej diecezji – 2 marca

Spowiednik: ks. Jacek Prusiński

3. Za młodzież naszej diecezji – 9 marca

Spowiednik: ks. Krzysztof Ruciński

4. Za osoby wykorzystane seksualnie przez duchownych – 16 marca

Spowiednik: ks. Jarosław Kwiatkowski

5. Za dzieci poczęte, których życie jest zagrożone – 23 marca

Spowiednik: ks. Jarosław Mokrzanowski