Czwartkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

0
562

Zapraszamy do jak najgłębszego przeżycia tej tajemnicy w której “Słowo stało się ciałem”, do kontemplacji Boga w cudzie adoracji. Będziemy sprawować ją w ciszy w naszej kaplicy w każdy wielkopostny czwartek, czyli od 3 marca do 7 kwietnia od 19:00 do 20:00 – czas modlitwy niech każdy wybierze indywidualnie. Jako pomoc modlitewną przygotujemy teksty do medytacji Słowa Bożego w oparciu o Ewangelię następującej niedzieli. Ok godz. 19:45 będziemy odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – modlitwę tę ofiarujemy o pokój na Ukrainie.

Przychodźcie, kiedy możecie!