Dawid versus Goliat

0
1954

Słynny gigant z Gat, przez 40 dni przeciwstawiał się wojsku izraelskiemu, nawołując, by ktoś stanął przeciwko niemu w pojedynku. Pokonał go Dawid, który stanął do walki bez zbroi, ale z procą, zwyczajowym uzbrojeniem pasterskim. Trafił Goliata w głowę kamieniem, ogłuszył go, a następnie odciął mu głowę jego własnym mieczem.

Miecz Goliata przechowywany był potem w Nob, zawinięty w efod, jednak oddany został Dawidowi, gdy ten uciekał przed Saulem.

Goliat prawdopodobnie pochodził od Refaitów, jednej z ras olbrzymów, którzy znaleźli schronienie u Filistynów.

Wzrost jego wynosił „sześć łokci i piędź”, co daje 10,5 m wysokości.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że miał syna, Goliata Gittejczyka, którego pokonał Elchanan, syn Jaira z Betlejemu.