Dlaczego św. Walenty został patronem zakochanych?

0
1978

bo… udzielał ślubów wbrew zakazowi cesarza? A może zakochał się w niewidomej dziewczynie, która pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok? Czy był lekarzem chorób nerwowych i psychicznych?
Wszystko powyższe.
Św. Walenty z wy­kształ­ce­nia był lekarzem. Żył w Ce­sar­stwie Rzymskim w III w. za pa­no­wa­nia Klau­diu­sza II Goc­kie­go, który zabronił młodym le­gio­ni­stom wchodzić w związki mał­żeń­skie, aby bez ogra­ni­czeń po­świę­ca­li się służbie wojskowej. Zakaz ten złamał biskup Walenty, za co został uwię­zio­ny i ścięty. Legenda mówi, że w wię­zie­niu zakochał się w nie­wi­do­mej córce straż­ni­ka i stał się przy­czy­ną jej cu­dow­ne­go wy­zdro­wie­nia.