Laboratorium wiary

0
1930

Otwarci na wolę Bożą pragniemy wspólnie kroczyć drogą wskazaną nam przez Jezusa. Drogą wiary, poszukiwania prawdy, radości i zmagania. Matka Boża i Święci są dla nas wzorem i drogowskazem.

W tym wszystkim jest wiele radości, bo jak mówi Kohelet: „Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej.” Koh 11.9a

Wszystko zaczęło się od apelu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży podczas Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa, aby tworzyć „Laboratoria Wiary”. Bóg mówi przez Piotra naszych czasów, zatem należało podjąć to wyzwanie. Papież wzywał, aby w takich Laboratoriach pytać i poszukiwać odpowiedzi dotyczących wiary i sensu życia, otwierać oczy na działanie Ducha Świętego, szukać spotkania z żywym Bogiem w Jezusie Chrystusie. To posłannictwo chcemy realizować pracując z młodzieżą w ramach charyzmatu Ruchu Rodzin Nazaretańskich w świetle kierunku wyznaczonego przez książkę „Rozważania o Wierze”.

Kim jesteśmy? Nasza tożsamość

Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

1. Pragniemy, by centrum naszego życia stanowiła Eucharystia, w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, a nawet codzienny, udział w Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają nas prowadzić do eucharystycznego stylu życia.

2. Ruch powstawał wokół konfesjonału. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, korzystamy często, przynajmniej raz w miesiącu, z Sakramentu pokuty, który może przybrać formę stałego spowiednictwa. W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.

3. Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja” (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragniemy żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrujemy drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.

4.Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi.

5.Pragnienie życia duchowością Ruchu możemy potwierdzić przez złożenie Aktu oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi, który zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu.

6.Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.

7.Kapłani posługujący w Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską, która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej.