Modlitwa o powołania (2)

0
353

W kolejny pierwszy czwartek miesiąca chciałbym Was zaprosić do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie prośmy o ten dar powołań z naszej diecezji

Refleksja

W kapłaństwie czy w zakonie angażujemy całe nasze życie. Mamy jedno życie. Tutaj na ziemi nie mamy nic ważniejszego nad życie. Życie – mówi Jezus – jest ważniejsze od tego, co się ma. Wszystko, co się ma, służy życiu. Także nasze powołanie służy życiu. Angażujemy całe nasze życie, nasz największy dar, jaki otrzymaliśmy, ale nie robimy tego na własną rękę, nie robimy tego, bo tak się nam podoba. Robimy tak, bo czujemy się wołani przez Pana naszego życia. Tylko On może zadysponować moim życiem, tylko On może powiedzieć: poświęć to, co masz najcenniejszego dla Mnie. Żyj tak, bo Ja cię o to proszę. Świadomość powołania to świadomość wołania. Jezus mówi do nas: jeżeli chcesz, to ten wielki dar, który jest Twoim darem, możesz mi poświęcić. Nasze życie pochodzi od Boga, ale ono jest naszym życiem. I każdy może zrobić ze swoim życiem, co chce: dobry użytek lub zły użytek. Odpowiedź na powołanie mówi o tym, że ja chcę oddać Ci Panie swoje życie zgodnie z Twoją wolą, z Twoim zamiarem. I ta odpowiedź to jest bardzo hojny gest.

Modlitwa

Módlmy się, by Bóg pobłogosławił Kościół powszechny i Kościół płocki takimi powołaniami kapłańskimi, które będą rozniecać w ludzkich sercach ognie wiary, nadziei i miłości.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…św. Piotrze Apostole – módl się za nami

ks. KR