Modlitwa o powołania (1)

0
651

Dziś, w pierwszy czwartek miesiąca chcielibyśmy zaprosić Was do modlitwy o powołania do kapłaństwa, szczególnie prośmy o powołania z naszej diecezji.

Refleksja
Co to jest powołanie? Powołanie – tak to zdefiniował Paweł VI – „to pragnienie dane przez Boga połączone ze zdatnością”. Bardzo precyzyjna definicja. Nikt z nas nie bierze sobie powołania. O pragnieniu i zdatności pisze Paweł VI. Czasami to pragnienie jest jakby wbrew naszej woli, wbrew naszej wizji. Mam jakąś wizję życia i przychodzi pragnienie – i to pragnienie się wtedy liczy. Natomiast zdatność rozeznaje kościół i każdy z powołanych. Kościół ma prawo zbadać zdatność, dlatego trzeba współpracować z przełożonymi, żeby pomóc im rozeznać zdatność. Stąd nie ma dobrego rozeznania powołania bez dialogu, bez duchowego towarzyszenia. (x.KR)

Módlmy się, by Bóg pobłogosławił Kościół powszechny i Kościół płocki takimi powołaniami kapłańskimi, które będą rozniecać w ludzkich sercach ognie wiary, nadziei i miłości.

Modlitwa: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
św. Pawle VI – módl się za nami

ks. KR