ŚDM Panama 2019

0
2478

W dniach 22 – 27 stycznia 2019 roku w Panamie odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Na spotkanie z Papieżem Franciszkiem wybiera się młodzież z całego świata – jedzie także młodzież z naszej diecezji. Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Płockiej organizuje wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Panamy. Grupa młodzieży z diecezji płockiej będzie uczestniczyć najpierw w Dniach w Diecezji w Chitre lub Penonome, a później w Wydarzeniach Centralnych w Panamie.

Dni w Diecezji rozpoczną się 17 stycznia, a Wydarzenia Centralne 22 stycznia i potrwają do 27 stycznia. Wylot i powrót do Warszawy nastąpią na około dzień przed datą rozpoczęcia i zakończenia ŚDM.

Do wyjazdu z Duszpasterstwem Młodzieży zapraszamy osoby pełnoletnie w wieku 18-30 lat. Osoba niepełnoletnia musi mieć zgodę Rodziców i Opiekuna. Koszt wyjazdu będzie wynosił około 8500 zł. Do 15 marca br. należy wpłacić zaliczkę w wysokości 2500 zł na następujące dane:

MCEW Studnia
ul. Górna 1 A
09-402 Płock

nr konta: 58 1240 3174 1111 0010 7842 0912
tytuł przelewu: zaliczka na ŚDM 2019

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt e-mailowy z Diecezjalnym Koordynatorem ŚDM –  ddm@ddm-studnia.pl Szczegółowe informacje zainteresowani otrzymają na e-maila.

ks. Krzysztof Ruciński – koordynator ŚDM Diecezji Płockiej