Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki

Informacje ogólne

Za wiedzą Księdza Biskupa Piotra Libery, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w Roku Świętego Stanisława Kostki przygotowało Peregrynację Obrazu i Relikwii naszego Patrona. Celem peregrynacji jest modlitwa za dzieci i młodzież oraz o powołania kapłańskie za wstawiennictwem młodego Jezuity z Rostkowa. Mamy nadzieję, że modlitwa i obecność relikwii przyczynią się do ożywienia duszpasterstwa dzieci i młodzieży w naszych parafiach oraz zaowocują wzrostem świętych i mądrych powołań do kapłaństwa w naszej diecezji.

Dekanalnych duszpasterzy młodzieży we współpracy z Księdzem Dziekanem, Wicedziekanem oraz Dekanalnym duszpasterzem liturgicznej służby ołtarza proszę o przygotowanie całej obecności relikwii w dekanacie. To duchowe wydarzenie rozpoczęło się 6 kwietnia a zakończy 7 grudnia 2018.

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA MŁODZIEŻY

W SPRAWIE PEREGRYNACJI OBRAZU I RELIKWII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Drodzy Księża,

W związku z Peregrynacją Obrazu z Relikwiami św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej w dniach 6 kwietnia – 7 grudnia 2018 roku, po aprobacie Biskupa Płockiego Piotra Libery, przekazuję najważniejsze informacje:

Informacje liturgiczne

Rozpoczęcie peregrynacji w dekanacie, w parafii dziekańskiej, rozpoczyna się w piątek Mszą św. w intencji młodzieży o godz. 18:00 (formularz i czytania z Mszy św., jeśli to możliwe liturgicznie, bierzemy z 18 września – znajduje się w Modlitewniku przygotowanym przez Wydział Duszpasterski). Zakończenie peregrynacji relikwii w dekanacie, w parafii wicedziekańskiej, w piątek Mszą św. w intencji powołań przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki o godz. 16:00 (formularz Mszy św., jeśli to możliwe liturgicznie, o powołania kapłańskie). Bardzo proszę, by podczas peregrynacji wykorzystać Modlitewnik przygotowany przez Wydział Duszpasterski.

Informacje praktyczne

Powitanie obrazu z relikwiami w dekanacie: Księża i asysta ministrantów wraz z krzyżem, świecami i obrazem ruszają z plebani do głównych drzwi kościoła; obraz niesie 4 starszych ministrantów (wymiary 122 cm x 80 cm x 40 cm, waga ok. 40 kg.).

Dochodzimy do drzwi kościoła i tam młodzież wita obraz z relikwiami. Powitanie może być również w środku kościoła (tekst powitania zostanie przesłany do dekanalnych duszpasterzy młodzieży). Ustawienie Obrazu powinno być na wcześniej przygotowanym, godnym miejscu. Rozpoczyna się Msza święta w intencji młodzieży. Pieśń na wejście powinna być o św. Stanisławie (dobrze, by wszyscy uczestnicy mieli teksty pieśni). Proszę o zaangażowanie młodzieży w czytania, psalm, modlitwę wiernych, przeniesienie darów.

Pożegnanie obrazu z relikwiami w dekanacie: po modlitwie Postcommunio i ogłoszeniach, wszyscy klęczą, młodzież podchodzi do obrazu i odczytuje tekst pożegnania (tekst zostanie przesłany do dekanalnych duszpasterzy młodzieży). Następnie obraz z relikwiami biorą ministranci i wynoszą przed kościół. Delikatnie i z szacunkiem obraz z relikwiami jest wkładany do samochodu i jedzie do następnego dekanatu. Pożegnaniu może towarzyszyć śpiew.

Księży i katechetów proszę o zorganizowanie: a. nabożeństwa pokutnego dla dzieci i młodzieży z możliwością spowiedzi; b. Mszy świętej z udziałem dzieci i młodzieży; c. czuwania modlitewne dla młodzieży w wybranych parafiach dekanatu; d. obecność relikwie w szkołach; e. katecheza i konkursy o św. Stanisławie itp. wydarzenia. Waszej twórczości i pomysłom pozostawiam przygotowanie tego duchowego wydarzenia w parafiach.

Ramowy program peregrynacji:

Piątek, godz. 18:00 – Msza św. z homilią z udziałem młodzieży z dekanatu (proszę zaprosić w piątek na Mszę św. księży i młodzież z całego dekanatu). Tego lub innego dnia można przygotować czuwanie modlitewne dla młodzieży z dekanatu.

Sobota – dzień czuwania i modlitwy przy obrazie i relikwiach (np. ministranci przy św. Stanisławie i inne grupy parafialne).

Niedziela – obraz i relikwie w parafiach – proponuję, by mówić kazanie o wartości wychowania katolickiego.

Od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00 proponuję zorganizować wspólnie z katechetami obecność obrazu i relikwii w szkołach (podstawówka, gimnazjum, szkoły średnie). Wieczorem od poniedziałku do czwartku można organizować nabożeństwa, czuwania modlitewne, spotkania dla dzieci i młodzieży.

Piątek, godz. 16:00 Mszą św. w intencji powołań do naszego seminarium kończymy peregrynację i przekazujemy obraz z relikwiami do kolejnego dekanatu. Tego dnie proponuję powiedzieć dobrą homilię o rozeznawaniu powołania, drogi życia.

Są to moje propozycję, które można wykorzystać. Jednak zasadniczo, na każdym dekanalnym duszpasterzu młodzieży, będzie spoczywać troska i odpowiedzialność za przeprowadzenie peregrynacji w dekanacie. W razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji Księży (tel. 501 648 484).

Zbiórka ofiar do puszek na diecezjalne duszpasterstwo młodzieży

Za wiedzą i zgodą Biskupa Płockiego Piotra Libery, w czasie nawiedzenia obrazu i relikwii św. Stanisława Kostki, będzie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży. Informacja ta została przedstawiona na konferencji Księży Dziekanów 15 marca 2018 roku. Zbiórka powinna odbywać się w niedzielę po wszystkich Mszach świętych w czasie nawiedzenia w danym dekanacie, (jeśli np. w dekanacie Ciechanów – Wschód nawiedzenie odbywa się w dniach 31 sierpnia – 7 września, zbiórka powinna być przeprowadzona w parafiach dekanatu w niedzielę 2 września). Puszki z ofiarami należy przekazać do Księdza Wice-Dziekana do piątku następującego po zbiórce.

 

Trasa Peregrynacji Obrazu z Relikwiami św. Stanisława Kostki

Dekanat Dobrzyń nad Drwęcą: 2 – 9 listopada

Dekanat Dobrzyń nad Wisłą: 9 – 16 listopada

Dekanat Gostyniński: 16 – 23 listopada

Dekanat Gąbiński: 23 – 30 listopada

Zakończenie Roku Św. Stanisława Kostki (25.11)

Dekanat Płock Zachód: 30 listopada – 7 grudnia

Zakończenie Peregrynacji Relikwii św. Stanisława Kostki w płockiej farze (7 grudnia)

 

Płock, 25 marca 2018 r.

ks. Krzysztof Ruciński

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży