Spotkanie młodzieży z s. Anną Bałchan

0
1267

Ksiądz Biskup Piotr Libera i Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia zaprasza młodzież na wyjątkowe spotkanie z s. Anną Bałchan. Spotkanie odbędzie się w MCEW Studnia w Płocku na ul. Górnej 1 A w sobotę, 1 lutego o godz. 16:00. Zapraszamy młodzież, katechetów i duszpasterzy. Spotkanie ma charakter otwarty.

Siostra Anna należy do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Z zawodu jest mechanikiem obróbki skrawaniem. Po szkole średniej wstąpiła do zakonu, ukończyła studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1999 zajmuje się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. W 2001 została jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach, od 2010 działającego pod nazwą Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, którego celem jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami, ofiarom przymuszonej prostytucji oraz ich rodzinom.