Wojsko Gedeona

0
2089

„Wojsko Gedeona” – jest to jedyna tego typu wspólnota w polskim Kościele, wyrosła m.in. z doświadczeń Odnowy w Duchu Świętym i harcerstwa. Istniejąca od 2002 roku „Wspólnota Wojsko Gedeona „o charakterze modlitewno-ewangelizacyjnym, działa na terenie naszej diecezji za wiedzą Biskupa Płockiego. Jego członkowie raz w tygodniu mają spotkanie o charakterze formacyjno-modlitewno-integracyjnym, spotykają się także w czasie weekendów i w wakacje.

Ks. Lech Piórkowski, współzałożyciel wspólnoty wspomina, że idea „Wojska Gedeona” zrodziła się podczas rekolekcji Ruchu Światło-Życie i Odnowy w Duchu Świętym, do czego dołączono elementy harcerskie, wojskowe, patriotyczne: „`Wojsko Gedeona ma formować, ale i wychowywać. Podkreślamy, jak ważna jest równowaga w wychowaniu przez matkę i ojca. Istotna jest dzisiaj zwłaszcza rola ojca, jako tego, który wprowadza w świat zewnętrzny i określa jasne granice postępowania”, relacjonuje ks. Piórkowski.

Natomiast ks. Bogdan Pawłowski, odpowiedzialny za wspólnotę akcentuje, że ważna jest pewna dyscyplina duchowa: „Funkcjonowanie `Wojska Gedeona` opiera się na zasadach wojskowych. Najważniejsze decyzje podejmują `ojcowie`, to oni stoją najwyżej w hierarchii wspólnoty. Umożliwia to utrzymanie dyscypliny duchowej, podkreśla konieczność walki duchowej”, mówi ks. Pawłowski.

Wojsko Gedeona powstało w 2002 r. Jest wspólnotą o charakterze modlitewno-ewangelizacyjnym, wyrosłą z doświadczeń Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu Światło-Życie, harcerstwa, idei miłosierdzia, zasad rycerstwa, miłości do Ojczyzny i Kościoła, walki duchowej. Nazwa i idea zaczerpnięta została jest z Księgi Sędziów 7,1-25. Trzystu żołnierzy z Księgi Sędziów jest symbolem ludzi wyzwolonych z lęku i kompleksów niższości, a całą ufność pokładających w Jezusie Chrystusie. Stąd jedno z głównych zawołań to „Jezu, ufam Tobie!”. Dwa miecze Ducha w logo (miłości i prawdy), przeszywające Wschodzące Słońce, są symbolem osoby Jezusa (Łk 1,78-79), ukazują potrzebę walki duchowej ze złem na różnym poziomie życia.

Członkowie WG w duchu jedności, pod sztandarem Jezusa, Króla Miłosierdzia, zmagają się z szatanem i własnym grzechem, prowadząc codzienną, stanowczą i odważną walkę o życie swoje i innych, o dusze, o wieczność. Centrum misji WG jest Jezus Miłosierny i Eucharystyczny. Duchowość wspólnoty jest duchowością „Miłosierdzia i Eucharystii”. Konkretnym przeżywaniem tej duchowości jest pójście Małą Drogą dziecięctwa Bożego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, doktora Kościoła, a wszystko to według jednej z głównych idei WG: „Być żołnierzem o sercu dziecka, lub być dzieckiem o sercu żołnierza”.