Kontakt

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży STUDNIA
ul. Górna 1 A
09 – 402 Płock
www.ddm-studnia.pl
e-mail: ddm@ddm-studnia.pl

Ks. Krzysztof Ruciński
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
tel. 501-648-484