Ważne informacje dla wyjeżdzających na ŚDM w Lizbonie

0
2562
W oparciu o informacje uzyskane 26 września br. od KBO ŚDM na temat stanu przygotowań do wyjazdu na ŚDM do Lizbony, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” diecezji płockiej podjęło decyzję o konieczności ratalnej opłaty wyjazdu dla uczestników, zgodnie z harmonogramem:
1 rata – do 31 października 2022 (1000 zł)
2 rata – do 30 listopada 2022 (2000 zł).
Opcjonalnie do 15 grudnia 2022. Są to pieniądze przeznaczone w znacznej części na zakupienie biletów lotniczych.
3 rata – do 28 lutego 2023 (1000 zł)

Opcjonalnie do 10 marca 2023

4 rata – do 30 kwietnia 2023 (1000 zł)

POZOSTAŁA CZĘŚĆ KWOTY: planowo do 15 czerwca 2023

W przypadku osób, które podejmą decyzję w terminie późniejszym niż 15 października 2022 opłata przy zapisie będzie się sumowała.
Wychodząc na przeciw temu, by ułatwić młodzieży wyjazd na ŚDM do Lizbony, dajemy możliwość wpłaty mniejszych kwot w krótszych odstępach czasowych, tak, aby w czerwcu dały one całą kwotę niezbędną do wyjazdu – w razie pytań prosimy o kontakt (ddm@ddm-studnia.pl)
Na dzień dzisiejszy szacujemy, że uczestnictwo polskich grup w Dniach w Diecezji i ŚDM w Lizbonie to koszt 5000 zł – 5200 zł./os (kwota ta dotyczy cen pakietów pielgrzyma, zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu tam i z powrotem, ubezpieczenia, itp.).
JAK DOKONAĆ WPŁATY ZALICZEK?

Każdej wpłaty dokonujemy przelewem na konto bankowe diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży:

BANK PEKAO w Płocku konto 58 1240 3174 1111 0010 7842 0912

Tytułem: ŚDM Lizbona – „nr raty” – „imię i nazwisko uczestnika”

UWAGA!

Księża dokonujący wpłat z ramienia rejonu/parafii proszeni są o wskazanie w tytule przelewu nazwy rejonu/parafii.
CO DALEJ?
Po dokonaniu przelewu uczestnik lub opiekun grupy, jeśli wpłata była np. z rejonu, musi koniecznie skontaktować się z organizatorami wysyłając maila na adres: ddm@ddm-studnia.pl następujące informacje:

Tytuł e-maila: Zgłoszenie na ŚDM 2023

W treści e-maila proszę podać: imię i nazwisko uczestnika, parafia, data urodzenia, pesel, numer telefonu, e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „STUDNIA” w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres e-mail, nr telefonu, parafia – w celu korzystania z kontaktu z DDM STUDNIA – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Zgłoszenia grup na Światowe Dni Młodzieży Lizbona 2023 przyjmowane będą do końca lutego 2023*.

Udział mogą wziąć osoby od 16 roku życia w dniu wyjazdu. Każdy niepełnoletni uczestnik musi znaleźć opiekuna wyjazdu, który zostanie zaakceptowany przez rodziców uczestnika i wskazać go organizatorom. Opiekunem może być osoba, która maksymalnie w dniu wyjazdu będzie miała ukończony 20 r.ż. Przyjmuje się zasadę, że opiekunami dziewcząt mogą być tylko i wyłącznie kobiety, a chłopców mężczyźni.
Nie zaleca się, aby opiekunem była osoba duchowna.
*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tej daty, jeśli tego wymagać będzie nadrzędny organ organizacyjny.

ks. Krzysztof Ruciński

diecezjalny koordynator ŚDM