„Góra dobra” – diecezjalne spotkanie młodzieży przy Studni

0
1257

W pierwszy dzień wakacji, 25 czerwca 2022 r. w Płocku Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” zaplanowało spotkanie młodzieży zatytułowane „Góra dobra”. Zamierzamy w ten sposób zainaugurować nasze przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie (1 – 6 sierpnia 2023 r.) i spotkać się po pandemii.

W programie spotkania: Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi, warsztaty, m.in. pisania ikon, aktorskie, taneczne, wokalne, pantomima i świadectwo Pana Ireneusza Krosnego, koncert Trzeciej Godziny Dnia – słowem: góra dobra. Na spotkanie zapraszamy młodzież, która ukończyła 15 lat.

Informacji o tym wydarzeniu szukajcie u swoich duszpasterzy i katechetów oraz na stronie diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży: ddm-studnia.pl i na facebooku: Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”.

Zgłoszenia: już można się zgłaszać. Zróbcie to jak najszybciej! Dlaczego to ważne? „Góra dobra” to niesamowite wydarzenie duchowe, ale także duże wyzwanie logistyczne. Zależy nam, abyście jak najowocniej przeżyli to spotkanie. Duszpasterzy młodzieży, moderatorów wspólnot młodzieżowych zapraszamy do zgłaszania się na e-maila: ddm@ddm-studnia.pl Prosimy podać imię i nazwisko opiekuna grupy oraz imię i nazwisko uczestnika (dane są wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby spotkania).

Wszystkich prosimy o modlitwę za naszą młodzież, za jej spotkanie w Płocku, za przygotowania do lizbońskich Światowych Dni Młodzieży. Powierzajmy też Bogu wszystkich młodych katolików, którzy zamierzają brać udział w tym wydarzeniu i tych, którzy je przygotowują. Niech ono po raz kolejny pokaże piękno i siłę naszej wiary.

Program spotkania młodzieży „Góra dobra”

Płock, MCEW „Studnia”, 25 czerwca 2022 r.

11:00 Zawiązanie wspólnoty i rozpoczęcie spotkania

11:30 Warsztaty dla młodzieży (m.in. pisania ikon, śpiewów dominikańskich, teatralno-aktorski, tańca)

15:00 Obiad i czas dla bliźniego

16:00 Katecheza. W drogę na ŚDM do Lizbony

17:00 Pantomima i świadectwo (Pan Ireneusz Krosny)

19:00 Przygotowanie do Mszy św. Msza święta

Adoracja Najświętszego Sakramentu „Kim dla Ciebie jestem”?

21:00 Koncert Trzeciej Godziny Dnia

Błogosławieństwo i zakończenie spotkania

Od 15:00 do 21:00 w kaplicy Domu Studnia (II piętro) będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi.