Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Spotkania te są zawsze poprzedzone listem Papieża do młodych. Geneza Światowych Dni Młodzieży sięga Niedzieli Palmowej roku 1984, kiedy odbył się Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia i wtedy to Ojciec Święty napisał List Apostolski do Młodych. Następna Wielkanoc (29-31 marca 1985) w Międzynarodowym Roku Młodzieży przyniosła spotkanie młodzieży z papieżem. Hasłem spotkania były słowa „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1 P 3, 15). Do Rzymu przybyło wówczas 350 000 młodych z całego świata.

Oficjalnie datę 20 grudnia 1985 uznaje się za dzień ustanowienia ŚDM. Wtedy właśnie Jan Paweł II wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się regularnie co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym prze niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejnym spotkaniom w Kolonii, Sydney i Madrycie. Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne współczesnemu światu.

W lipcu 2013 roku (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się Papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.

Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.

Historia spotkań

 • Argentyna – Buenos Aires w 1987 roku, pod hasłem:
  „Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam” (1J 4,16);
  900 tys. uczestników
 • Hiszpania – Santiago de Compostela w 1989 roku, pod hasłem:
  „Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem”(J 14,6);
  400 tys. uczestników
 • Polska – Częstochowa w 1991 roku, pod hasłem:
  „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”(Rz 8,15);
  1 mln 600 tys. uczestników
 • USA – Denver w 1993 roku, pod hasłem:
  „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”(J 10,10);
  700 tys. uczestników
 • Filipiny – Manilia w 1995 roku, pod hasłem:
  „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”(J 20,21);
  4 mln uczestników
 • Francja – Paryż w 1997 roku, pod hasłem:
  „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie”(J 1,38-39);
  1 mln 100 tys. uczestników
 • Włochy – Rzym w 2000 roku, pod hasłem:
  „A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”(J 1,14);
  2 mln 200 tys. uczestników
 • Kanada – Toronto w 2002 roku, pod hasłem:
  „Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata”(Mt 5,13-14);
  800 tys. uczestników
 • Niemcy – Kolonia w 2005 roku, pod hasłem:
  „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2);
  1 mln 200 tys. uczestników
 • Australia – Sydney w 2008 roku, pod hasłem:
  „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami”(Dz 1,8);
  400 tys. uczestników
 • Hiszpania – Madryt w 2011 roku, pod hasłem:
  „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2,7);
  2 mln uczestników
 • Brazylia – Rio de Janeiro w 2013 roku, pod hasłem:
  „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19);
  3 mln 700 tys. uczestników
 • Polska – Kraków w 2016 roku, pod hasłem:
  „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7);
  3 mln 500 tys. uczestników
 • Panama – Panama w 2019 roku, pod hasłem:
  „Oto Ja, Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38)
  900 tys. uczestników
 • Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Portugalii w dniach 26 lipca – 6 sierpnia 2023 roku.