Informacje ogólne

Za wiedzą Księdza Biskupa Piotra Libery, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży w Roku Świętego Stanisława Kostki przygotowuje Peregrynację Obrazu i Relikwii naszego patrona. Celem peregrynacji jest modlitwa za dzieci i młodzież oraz o powołania kapłańskie za wstawiennictwem młodego Jezuity z Rostkowa. Mamy nadzieję, że modlitwa i obecność relikwii przyczynią się do ożywienia duszpasterstwa dzieci i młodzieży w naszych parafiach oraz zaowocują wzrostem świętych i mądrych powołań do kapłaństwa w naszej diecezji.

To duchowe wydarzenie rozpocznie się 6 kwietnia a zakończy 7 grudnia 2018. Rozpoczęcie peregrynacji w dekanacie, w parafii dziekańskiej, w piątek Mszą św. w intencji młodzieży o g. 18:00. Formularz Mszy św. z 18 września. Zakończenie peregrynacji relikwii w dekanacie (w parafii wicedziekańskiej) w piątek Mszą św. w intencji powołań przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki – godz. 16:00. Formularz Mszy św. o powołania kapłańskie. Proszę wykorzystać modlitewnik przygotowany przez Wydział Duszpasterski.

Proszę o zorganizowanie: a. nabożeństwa pokutnego dla dzieci i młodzieży ze spowiedzią, b. Mszy świętej z udziałem młodzieży i dzieci, c. czuwania modlitewne dla młodzieży w wybranych parafiach dekanatu, d. obecność relikwie w szkołach, e. katecheza i konkursy o św. Stanisławie.

Za organizację wydarzenia w dekanacie jest odpowiedzialny Dekanalny Duszpasterz Młodzieży we współpracy z Księdzem Dziekanem, Wice-dziekanem i Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej.

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA MŁODZIEŻY W SPRAWIE PEREGRYNACJI OBRAZU I RELIKWII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Drodzy Księża, W związku z Peregrynacją Obrazu z Relikwiami św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej w dniach 6 kwietnia – 7 grudnia 2018 roku, po aprobacie Biskupa Płockiego Piotra Libery, przekazuję najważniejsze informacje:

  1. Rozpoczęcie peregrynacji w dekanacie, w parafii dziekańskiej, rozpoczyna się w piątek Mszą św. w intencji młodzieży o godz. 18:00 (formularz Mszy św., jeśli to możliwe liturgicznie, bierzemy z 18 września – znajduje się w Modlitewniku przygotowanym przez Wydział Duszpasterski). Zakończenie peregrynacji relikwii w dekanacie, w parafii wicedziekańskiej, w piątek Mszą św. w intencji powołań przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki o godz. 16:00 (formularz Mszy św., jeśli to możliwe liturgicznie, o powołania kapłańskie). Bardzo proszę, by podczas peregrynacji wykorzystać Modlitewnik przygotowany przez Wydział Duszpasterski.
  2. Dekanalnych duszpasterzy młodzieży we współpracy z Księdzem Dziekanem, Wicedziekanem oraz Dekanalnym duszpasterzem liturgicznej służby ołtarza proszę o przygotowanie całej obecności relikwii w dekanacie.
  3. Powitanie obrazu z relikwiami w dekanacie: – Księża i asysta ministrantów wraz z krzyżem, świecami i obrazem ruszają z plebani do głównych drzwi kościoła; obraz niosą starsi ministranci (wymiary 122 cm x 80 cm, waga ok. 40 kg.). Dochodzimy do drzwi kościoła i tam młodzież wita obraz z relikwiami (tekst powitania zostanie przesłany do dekanalnych duszpasterzy młodzieży); wszyscy wchodzimy do kościoła; ustawienie obrazu na wcześniej przygotowanym, godnym miejscu. – Rozpoczyna się Msza święta w intencji młodzieży. Pieśń na wejście powinna być o św. Stanisławie (dobrze, by wszyscy uczestnicy mieli teksty pieśni). Proszę o zaangażowanie młodzieży w czytania, psalm, modlitwę wiernych, przeniesienie darów.
  4. Pożegnanie obrazu z relikwiami w dekanacie – po modlitwie Postcommunio i ogłoszeniach, wszyscy klęczą, młodzież podchodzi do obrazu i odczytuje tekst pożegnania (tekst zostanie przesłany do dekanalnych duszpasterzy młodzieży). Następnie obraz z relikwiami biorą ministranci i wynoszą przed kościół. Delikatnie i z szacunkiem obraz z relikwiami jest wkładany do samochodu i jedzie do następnego dekanatu. Pożegnaniu może towarzyszyć śpiew.
  5. Księży i katechetów proszę o zorganizowanie: a. nabożeństwa pokutnego dla dzieci i młodzieży z możliwością spowiedzi; b. Mszy świętej z udziałem dzieci i młodzieży; c. czuwania modlitewne dla młodzieży w wybranych parafiach dekanatu; d. obecność relikwie w szkołach; e. katecheza i konkursy o św. Stanisławie itp. wydarzenia. Waszej twórczości i pomysłom pozostawiam przygotowanie tego duchowego wydarzenia w parafiach.
  6. Ramowy program peregrynacji Piątek, godz. 18:00 – Msza św. z homilią z udziałem młodzieży z dekanatu (proszę zaprosić w piątek na Mszę św. młodzież z całego dekanatu). Tego lub innego dnia można przygotować czuwanie modlitewne dla młodzieży z dekanatu. Sobota – Dzień czuwania i modlitwy przy obrazie i relikwiach (np. ministranci przy św. Stanisławie: godz. 10:00 – 13:00 lub inne). Koordynuje Diecezjalne Duszpasterstwo LSO i Dekanalny Duszpasterze LSO. Niedziela – obraz i relikwie w parafiach – proponuję, by mówić kazanie o wartości wychowania katolickiego. Od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00 – proponuję zorganizować wspólnie z katechetami obecność obrazu i relikwii w szkołach (podstawówka, gimnazjum, szkoły średnie). Wieczorem od poniedziałku do czwartku – można organizować nabożeństwa, czuwania modlitewne, spotkania dla dzieci i młodzieży. Piątek – Mszą św. o godz. 16:00 w intencji powołań do naszego seminarium kończymy peregrynację i przekazujemy obraz z relikwiami do kolejnego dekanatu. Tego dnie proponuję powiedzieć dobrą homilię o rozeznawaniu powołania, drogi życia.

Są to moje propozycję, które można wykorzystać. Jednak zasadniczo, na każdym dekanalnym duszpasterzu młodzieży, będzie spoczywać troska i odpowiedzialność za przeprowadzenie peregrynacji w dekanacie. W razie jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji Księży (tel. 501 648 484).

Zbiórka ofiar do puszek na diecezjalne duszpasterstwo młodzieży

Za wiedzą i zgodą Biskupa Płockiego Piotra Libery, w czasie nawiedzenia obrazu i relikwii św. Stanisława Kostki, będzie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży. Informacja ta została przedstawiona na konferencji Księży Dziekanów 15 marca 2018 roku. Zbiórka powinna odbywać się w niedzielę po wszystkich Mszach świętych w czasie nawiedzenia w danym dekanacie, (jeśli np. w dekanacie pułtuskim nawiedzenie odbywa się w dniach 6 – 13 kwietnia, zbiórka powinna być przeprowadzona w parafiach dekanatu w niedzielę 8 kwietnia). Puszki z ofiarami należy przekazać do Księdza Wice-Dziekana do piątku następującego po zbiórce.

Trasa Peregrynacji Obrazu z Relikwiami św. Stanisława Kostki

Diecezja Płocka, 6 kwietnia – 7 grudnia 2018 r.

Dekanat Pułtuski: 6 – 13 kwietnia

Dekanat Makowski: 13 – 20 kwietnia

Dekanat Przasnysz: 20 – 27 kwietnia

Dekanat Dzierzgowski: 27 kwietnia – 4 maja

Dekanat Mławski: 4 – 11 maja

Dekanat Żuromiński: 11 – 18 maja

Dekanat Raciąski: 18 – 25 maja

Dekanat Sierpecki: 25 maja – 1 czerwca

Dekanat Bielski: 1 – 8 czerwca

Dekanat Płoński: 8 – 15 czerwca

Dekanat Strzegowski: 15 – 22 czerwca Pielgrzymka Ministrantów w Czerwińsku (16.06)

Dekanat Ciechanów Zachód: 22 – 29 czerwca Diecezjalne Dni Młodzieży (22-24.06)

Dekanat Ciechanów Wschód: 31sierpnia – 7 września

Dekanat Nasielski: 7 – 14 września

Dekanat Serocki: 14 – 21 września Pielgrzymka do Rostkowa (15.09)

Dekanat Zakroczymski: 21 – 28 września

Dekanat Wyszogrodzki: 28 września – 5 października

Dekanat Bodzanowski: 5 – 12 października

Dekanat Płock Wschód: 12 – 19 października

Dekanat Tłuchowski: 19 – 26 października

Dekanat Rypiński: 26 października – 2 listopada

Dekanat Dobrzyń nad Drwęcą: 2 – 9 listopada

Dekanat Dobrzyń nad Wisłą: 9 – 16 listopada

Dekanat Gostyniński: 16 – 23 listopada

Dekanat Gąbiński: 23 – 30 listopada. Zakończenie Roku Św. Stanisława Kostki (25.11)

Dekanat Płock Zachód: 30 listopada – 7 grudnia

 

Płock, 23 marca 2018 r.

ks. Krzysztof Ruciński

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży