KSM

0
2372

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. W swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią Akcji Katolickiej, uwzględniając potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej to stowarzyszenie zrzeszające młodzież w wieku 14-30 lat, która chce aktywnie uczestniczyć we wspólnocie i misji Kościoła.

KSM działa na terenie całej Polski i pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. W swoich ideach jest kontynuatorem KSMM i KSMŻ, będących przed II Wojną Światową częścią Akcji Katolickiej. Stowarzyszenia uwzględnia potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej.

Formacja KSM oparta jest na 7-letnim Programie Formacyjnym, a także na kształtowaniu osobowości katolika i Polaka, poprzez akcje. KSM organizuje m. in. rekolekcje (adwentowe, wielkopostne, wakacyjne), dni skupienia, rajdy rowerowe, turnieje piłki siatkowej i futsalu. KSM-owicze służą Bogu i Ojczyźnie w swoich oddziałach parafialnych, ale także skupiają się na wielu wydarzeniach diecezjalnych i ogólnopolskich.

Kontakt:
e–mail: ksmdplockiej@gmail.com
www.ksmplock.pl
www.facebook.com/ksm.diecezja.plocka

Prezes KSM: Małgorzata Roman
Asystent kościelny KSM: ks. Michał Fordubiński
Rzecznik Zarządu KSM: Magdalena Karpińska

Biuro Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej
Górna 1 A, 09-402 Płock