Modlitwa młodzieży za synod

0
143

W piątek, 6 października o godz. 20:00 w płockiej “Studni” zapraszamy młodych na modlitwę za synod o synodalności. Najpierw wysłuchamy katechezy diecezjalnego duszpasterza młodzieży o tym, czym jest synod i czemu służy – ma odbudować naderwane relacje, wzbudzić zaufanie, skłonić do pójścia za Jezusem. Po katechezie będziemy modlić się przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramentem. Po katechezie i adoracji zostanie odprawiona Msza św., której będzie przewodniczył ks. biskup Szymon Sułkowski. Synod rozpoczął się 4 października, zakończy się 29 października.

Modlitwa za synod

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.